MỚI:KHÓA MỸ THUẬT

Xin được giới thiệu tới những bạn đang có mục tiêu học lên trường Chuyên môn, trường Đại học chuyên ngành Hội họa khóa học Mỹ thuật (bắt đầu tuyển sinh từ kỳ tháng 4/2022), khóa học thuộc Khoa tiếng Nhật-Học viện EHLE.


✦ĐẶC TRƯNG KHÓA HỌC:

☑Vừa học Art, Illustration, Manga vừa được học tiếng Nhật trong môi trường năng động.

☑Có lớp học chuyên biệt để luyện thi N2, N1 cho những bạn có mục đích học cao lên.

☑ Khóa học gồm môn Art 1, sẽ học về kiến thức vẽ cơ bản như vẽ hình họa,… và vẽ nhân vật Manga. Môn Art 2 sẽ học về quá trình từ khâu lên kế hoạch đến khâu hoàn thành cho một bộ Manga.

☑ Sau khi tốt nghiệp, sẽ ưu tiên học lên trường Chuyên môn thiết kế tổng hợp Osaka(OSCD)【Có chế độ miễn giảm học phí】

☑ Chế độ chỉ đạo tiến học từng cá nhân:Giáo viên chủ nhiệm (Mentor) sẽ định hướng cho từng học sinh để phủ hợp với mục tiêu, tính cách của mỗi bạn.

☞Chi tiết về khóa học hãy tham khảo tại đây:https://jls.ehle.ac.jp/art_course/

Mọi thắc mắc về khóa học này hãy liên lạc qua Homepage của Học viện EHLE.

Follow me!

Next article

THƯ ĐẠO